Posts tagged “yunjae

Yunjae fic – Phận


 

 

Name: Phận

Author: Hạ Phong Nguyên aka Tiểu Nguyên

Disclaimer: Các anh không thuộc về mình, hoàn toàn không! Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Genres: Chưa biết a~~~

Rating: Còn tùy hứng =))

Pairing: Yunjae, Yoosu, Min and “ai đó mang tên tùy hứng” =))

Note: Fic này vốn là viết tặng cho một người bạn, nên đoạn đầu có đôi chút dựa trên thực tế khi mình quen người đó. Thế nhưng có một số chuyện mà mình không muốn viết cho người đó nữa, nhưng mình cũng không muốn bỏ dở những gì mình đã viết… Vậy nên… thôi thì, đã viết thì cứ viết thôi~~~

———————-*****************———————

(more…)

Advertisements